Αντιγραφή Blu-ray Tipard

Απαιτήσεις συστήματος

αναφορές

Υποστηριζόμενες γλώσσες διεπαφής
Τύποι γλώσσας Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιαπωνικά
Υποστηρίξτε μορφές αρχείων εισόδου
Blu-ray

σπιτικό δίσκο Blu-ray, φάκελο Blu-ray,

Αρχείο εικόνας Blu-ray ISO (που χρειάζονται μια εικονική μονάδα για να φορτώσει το αρχείο εικόνας Blu-ray ISO)

Υποστηρίξτε μορφές αρχείων εξόδου
Blu-ray Ο δίσκος Blu-ray (BD-R, BD-RE, BD-R DL, BD-RE DL), ο φάκελος Blu-ray,

Τι νέο υπάρχει στην τελευταία έκδοση