Επικοινωνία

Επικοινωνία

Στόχος της προσπάθειάς μας είναι η ικανοποίηση όλων των πελατών. Χαιρετίζουμε θερμά τις ερωτήσεις και τις προτάσεις σας που είναι ο πιο πολύτιμος πλούτος για την πρόοδό μας.

Ομάδα τεχνικής υποστήριξης

Εάν δεν λάβατε τις απαντήσεις από τις Συχνές Ερωτήσεις για το Προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της Tipard για περαιτέρω βοήθεια: E-mail: support@tipard.com

Τμήμα πωλήσεων και μάρκετινγκ

Έρευνες σχετικά με την άδεια χρήσης του προϊόντος και την τιμή, την παραγγελία και τις πληροφορίες λογαριασμού. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: marketing@tipard.com

Σχετικά με τη μεταπώληση, τη διανομή προϊόντων Tipard, τη συνεργασία και τις ευκαιρίες διαφήμισης;

Εάν δεν λάβατε τις απαντήσεις από τις Συχνές Ερωτήσεις για το Προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της Tipard για περαιτέρω βοήθεια: E-mail: marketing@tipard.com

Ερωτήσεις στο πρόγραμμα θυγατρικών Tipard;

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: affiliate@tipard.com

Για την ανταλλαγή αίτησης σύνδεσης, προτάσεων και ανατροφοδοτήσεων σχετικά με τον ιστότοπό μας ή το προϊόν μας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: marketing@tipard.com