Μετατροπέας PDF σε Word

Screenshot

Μετατροπή PDF σε Word / RTF με μεγαλύτερη ακρίβεια με OCR.

Μετατροπή PDF - Μετατροπή αρχείων PDF σε μορφές λέξεων.