Τυπική μεταφορά iPhone Mac

Screenshot

εικόνα

Σύνδεση iPhone

εικόνα

Μετά τη σάρωση, μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία στο iPhone σας

εικόνα

Εξαγωγή αρχείων iPhone

εικόνα

Εισαγωγή αρχείων στο iPhone

εικόνα

Επεξεργασία επαφών

εικόνα

Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ συσκευών iOS

εικόνα