Τυπική μεταφορά iPhone Mac

Screenshot

Σύνδεση iPhone

Μετά τη σάρωση, μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία στο iPhone σας

Εξαγωγή αρχείων iPhone

Εισαγωγή αρχείων στο iPhone

Επεξεργασία επαφών

Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ συσκευών iOS