Συνολικός Μετατροπέας Media Tipard

Screenshot

Οθόνη

Προσθήκη βίντεο - Εκτέλεση μετατροπέα βίντεο και προσθήκη βίντεο που θέλετε να μετατρέψετε.

Οθόνη

Ρυθμίσεις 3D - Επιλέξτε την προτιμώμενη λειτουργία 3D για βίντεο εξόδου.

Οθόνη

Επεξεργασία βίντεο - Προσαρμογή εφέ βίντεο, προσθήκη υδατογραφήματος και μεγέθυνση οθόνης βίντεο.

Οθόνη

Κλιπ βίντεο - Κλιπ μήκος βίντεο και κλιπ βίντεο σε διάφορα τμήματα.

5

Ρυθμίσεις προφίλ - Ορίστε τις ρυθμίσεις εξόδου για να βελτιστοποιήσετε το βίντεο.

εικόνα