Συνολικός Μετατροπέας Media Tipard

Screenshot

Προσθήκη βίντεο - Εκτέλεση μετατροπέα βίντεο και προσθήκη βίντεο που θέλετε να μετατρέψετε.

Ρυθμίσεις 3D - Επιλέξτε την προτιμώμενη λειτουργία 3D για βίντεο εξόδου.

Επεξεργασία βίντεο - Προσαρμογή εφέ βίντεο, προσθήκη υδατογραφήματος και μεγέθυνση οθόνης βίντεο.

Κλιπ βίντεο - Κλιπ μήκος βίντεο και κλιπ βίντεο σε διάφορα τμήματα.

Ρυθμίσεις προφίλ - Ορίστε τις ρυθμίσεις εξόδου για να βελτιστοποιήσετε το βίντεο.