Συλλογή οθόνης Tipard

Κύρια διεπαφή της καταγραφής οθόνης

Οθόνη

Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης

Οθόνη

Ορίστε την πηγή ήχου

Οθόνη

Οθόνη καταγραφής, βίντεο και ήχου

Οθόνη

Προεπισκόπηση βίντεο

5