Αντιγραφή Blu-ray Tipard

Screenshot

Πλήρης δίσκος - Σας επιτρέπει να αντιγράφετε περιεχόμενο πλήρους δίσκου σε αρχεία Blu-ray Disc / folder / ISO.

Κύρια ταινία - Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε κεφάλαιο, τίτλο, κομμάτι ή υπότιτλο όπως απαιτείται για την αντιγραφή.

Γενική προτίμηση - Μπορείτε να ορίσετε προτιμώμενες γενικές λεπτομέρειες ως εξής.

Προτιμήσεις αντιγραφής Blu-ray - Οι ρυθμίσεις κωδικοποίησης είναι διαθέσιμες ανάλογα με την ταχύτητα ή την ποιότητα.